Sylwia Brzęczkowska

 Drodzy Wyborcy!

Jestem z wykształcenia inżynierem budownictwa w specjalności technologia i organizacja budowy. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz posiadam uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek.
Przez 14 lat życia zawodowego 10 lat zarządzałam przedsiębiorstwami – Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kamieniu Pomorskim oraz  Wodociągami Rewal Sp. z o. o.  w Pobierowie.  Znane mi są wszystkie aspekty zarządzania od podejmowania decyzji strategicznych poprzez sposób finansowania. 
Od niespełna czterech lat jestem sołtysem Chrząstowa. Wiem z jakimi problemami borykają się mieszkańcy wsi.                                                                                   

Moim celem jest:

  • zadbanie o wszystkie drogi dojazdowe do miejscowości wiejskich. Są to drogi powiatowe (czyszczenie tych dróg, doprowadzenie do przeglądu drzewostanu minimum raz na 2 lata, doprowadzenie do powstania harmonogramu wycinki drzew przy drogach powiatowych),
  • doprowadzenie do współpracy pomiędzy gminą starostwem a mieszkańcami poszczególnych sołectw jeżeli chodzi o dbanie i czystość dróg dojazdowych do miejscowości, 
  • dbanie o to, by Urząd Pracy organizował kursy i szkolenia według potrzeb i zainteresowań mieszkańców naszego Powiatu,
  • dobra współpraca Gminy i Powiatu w zakresie realizacji inwestycji drogowych, 
  • wspieranie i promowanie szkolnictwa średniego w naszym regionie. Pamiętajmy że w Pobierowie ma powstać obiekt hotelowy który planuje zatrudnić 400 osób personelu. Przed Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych wielkie wyzwanie i szansa na pozyskanie uczniów przy odpowiedniej promocji,
  • lepszy kontakt mieszkańców z radnymi powiatowymi.
Moim kandydatem na Burmistrza Kamienia Pomorskiego jest Stanisław Kuryłło.
 
                                                                                                                                        Z wyrazami szacunku
                                                                                                                                         Sylwia Brzęczkowska