Roman Podedworny

 Szanowni Państwo!

Mam 47 lat. Mieszkam w Benicach. Jestem żonaty, mam troje dzieci. Przez wiele lat pracowałem jako funkcjonariusz Służby Więziennej. Obecnie przebywam na emeryturze. W latach 2012 – 2015 byłem sołtysem Sołectwa Benice. W mijającej kadencji byłem radnym Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim. 
 
AKTYWNY SPOŁECZNIE, GOTOWY DO DZIAŁANIA. 
PRZEZ STAŁY KONTAKT Z MIESZKAŃCAMI POWIATU ZNAM POTRZEBY KAŻDEJ
Z GMIN.
 
Moim kandydatem na Burmistrza Kamienia Pomorskiego jest Stanisław Kuryłło.
 
                                                                                        Z wyrazami szacunku
                                                                                         Roman Podedworny