NASZ KANDYDAT NA BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO

Stanisław Kuryłło

 

Drodzy mieszkańcy Gminy Kamień Pomorski!

 

         Dobiega końca kadencja, w której mam zaszczyt pełnić funkcję Burmistrza Gminy Kamień Pomorski. W mojej ocenie był to niezmiernie trudny okres w funkcjonowaniu i rozwoju naszej Gminy. Czas, w którym musiałem zmierzyć się z zadaniem wyprowadzenia finansów publicznych z zadłużenia dorównującego niemal rocznym dochodom budżetu. Regionalna Izba Obrachunkowa nałożyła obowiązek wdrożenia programu postępowania naprawczego. Konsekwencją tej decyzji były bardzo poważne ograniczenia finansowe, a mimo tego udało się zrealizować bardzo wiele inwestycji. Najważniejsze z nich, które już zakończono lub są aktualnie realizowane to:

 • przebudowa ulic Dziwnowskiej, Mieszka I, Chrobrego, Kopernika, Kilińskiego, Garncarskiej, Nowoogrodowej, Spółdzielczej,
 • przebudowa ciągów pieszych w obszarze ulic Mickiewicza, Obrońców Warszawy, Placu Katedralnego, Strzeleckiej, Orzeszkowej, Krótkiej, Jagiełły, Basztowej oraz w Sybinie i Wrzosowie,
 • budowa sieci wodociągowych Sybin – Kukułowo, Niemica – Benice – Śniatowo, Borzysław – Stawno,
 • budowa przepompowni oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Grabowie,
 • zakup infrastruktury wodociągowej w Radawce i Górkach, 
 • modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy,
 • rewitalizacja Parku Jana Pawła II
 • remont i dostosowanie budynku dotychczasowego Gimnazjum do potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej i Szkoły Podstawowej nr 2,
 • remont pomieszczeń Ratusza w celu poprawy warunków obsługi mieszkańców poprzez stworzenia nowego Biura Ewidencji Ludności i archiwum Urzędu Stanu Cywilnego,
 • budowa świetlicy wiejskiej  wraz z placem zabaw w Miłachowie,
 • termomodernizacja budynku OSP w Trzebieszewie i doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy,
 • remont i termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Kopernika
 • renowacja i ekspozycja XIX-wiecznego żaglowca na Marinie
 • budowa placu zabaw na Osiedlu Chopina
 • modernizacja kortów tenisowych i płyty stadionu miejskiego.
Łączna wartość tych inwestycji to ponad 31,5 mln zł, a kwota pozyskanego dofinansowania wyniosła 9,6 mln zł!
 
Na rok 2019 są zaplanowane kolejne działania, których celem jest dalszy rozwój naszej Gminy:
 • przebudowa ulic Dworcowej i Jedności Narodowej,
 • rekonstrukcja wnętrza dworku Ewalda von Kleista wraz z utworzeniem w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej stałej wystawy multimedialnej
 • budowa świetlicy wiejskiej w Rekowie
 • zagospodarowanie terenu tzw. dzikiej plaży przy ul. Wilków Morskich, na którą przygotowano dokumentację niezbędną do realizacji 
 • przebudowa chodnika i zjazdów do posesji wraz z odwodnieniem  ul. M. Skłodowskiej-Curie
Łączna wartość trzech pierwszych inwestycji to prawie 6,5 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to prawie
4 mln zł!

 

Chcę, żeby te informacje dotarły do każdego domu, by wszyscy mogli ocenić moje starania. Przez ostatnie cztery lata poznałem Państwa potrzeby i oczekiwania. Zawsze wsłuchiwałem się w Wasze głosy i byłem otwarty na dialog. Nie unikałem trudnych tematów i nie przechodziłem obojętnie wobec pojawiających się problemów. Nie walczę o stanowisko dla siebie, ale chcę dalej być Burmistrzem dla wszystkich Mieszkańców naszej Gminy. 

Z Kamieniem Pomorskim związany jestem od dziecka. Tutaj zdobywałem swoje doświadczenie zawodowe, samorządowe i społeczne. Moją wielką pasją jest sport. Wiem jak wielkie znaczenie odgrywa w życiu i dlatego od wielu lat pracując społecznie staram się zachęcać, szczególnie najmłodszych, do aktywnego i zdrowego trybu życia.

Praca dla społeczności lokalnej to przede wszystkim odpowiedzialność, a każdy kolejny dzień niesie za sobą nowe wyzwania. Chcę konsekwentnie i skutecznie dążyć do prowadzenia Gminy stabilnej ekonomicznie, stwarzającej perspektywy rozwoju i właściwe warunki życia. Po trudnym okresie naprawy finansów mamy duże możliwości przyspieszenia tempa rozwoju. Dlatego też zdecydowałem się ponownie ubiegać o stanowisko Burmistrza Kamienia Pomorskiego. Pracę na tym stanowisku traktuję jako misję trudną, podlegającą weryfikacji, ale też pełną satysfakcji. Każdy mój sukces jest sukcesem Gminy. Podejmując decyzje zawsze będę kierował się dobrem wspólnym wszystkich Mieszkańców.

Proszę Państwa o udział w wyborach i oddanie na mnie głosu.           

  Wygrajmy Wybory. RAZEM osiągniemy wiele!

                                                                                                                                                                          Z wyrazami szacunku 
                                                                                                                                                                             Stanisław Kuryłło