Mirosław Bakowicz

Drodzy Wyborcy!

Mam 58 lat. Jestem żonaty. Mam troje dzieci.
Swoje doświadczenie życiowe i zawodowe chcę wykorzystać w pracy na rzecz rozwoju naszego powiatu. Pragnę realizować program wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców „Nasza Gmina Nasz Powiat”.
 
Moim kandydatem na Burmistrza Kamienia Pomorskiego jest Stanisław Kuryłło.
 
                                                                                        Z wyrazami szacunku
                                                                                          Mirosław Bakowicz