Leszek Szefliński

Szanowni Państwo!

 
Mam 52 lata. Jestem żonaty, mam dorosłego syna. Ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz studia podyplomowe z zakresu informatyki, zarządzania, a także prawa administracyjnego i samorządowego. Moją wielką pasją jest ogród, w którym spędzam każdą wolną chwilę. Lubię też dobry film i książkę. 
W styczniu 2015 zostałem powołany na stanowisko zastępcy Burmistrza Kamienia Pomorskiego. Praca na tak ważnym stanowisku to duże wyróżnienie, ale też ogromna odpowiedzialność za podejmowane decyzje. W samorządzie zajmowałem się między innymi dostosowywaniem szkół do wdrażanej reformy oświaty. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli, dyrektorów oraz urzędników Referatu Oświaty udało się wprowadzić wiele zmian, które pozwoliły na stworzenie właściwych warunków nauki dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy.
Jednym z większych sukcesów był znaczący wzrost pozyskiwanych środków finansowych na oświatę (z niespełna 7 mln w 2014 do prawie 9 mln w roku bieżącym). 
W pracy samorządowej pragnę nadal dbać o racjonalne wykorzystanie środków publicznych. Będę się również starał o jak najlepsze dostosowywanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego dla potrzeb lokalnego rynku pracy. Rozwój małych przedsiębiorstw jest obecnie w dużym stopniu ograniczony z powodu braku odpowiednio przygotowanych do zawodu pracowników. Stan ten musi ulec radykalnej poprawie. Jest to możliwe dzięki stworzeniu systemu szkolnictwa zawodowego opartego na kształceniu zawodowym organizowanym we współpracy z lokalnymi pracodawcami.
 
Swój głos mogą Państwo oddać w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Konopnickiej.

 

Moim kandydatem na Burmistrza Kamienia Pomorskiego jest Stanisław Kuryłło.

                                                                                                                                                                            Z wyrazami szacunku 
                                                                                                                                                                                Leszek Szefliński