Jolanta Materka

 Drodzy Wyborcy!

Jestem mieszkanką Jarszewa. Trzecią kadencję pełnię funkcję sołtysa w mojej rodzinnej miejscowości oraz od kilku lat jestem skarbnikiem w Ochotniczej Straży Pożarnej działającej w naszej wsi.
Pracuję zawodowo od 1982 roku, obecnie jako główna księgowa.
Jestem członkiem Kamieńskiego Klubu  Biegacza – biorę udział w amatorskich biegach.
Moim priorytetem jest poprawa życia Mieszkańców wsi kamieńskich. W szczególności zależy mi na polepszeniu stanu dróg, chodników, oświetlenia wiejskiego oraz budowie kanalizacji.
 
Moim kandydatem na Burmistrza Kamienia Pomorskiego jest Stanisław Kuryłło.
 
                                                                                        Z wyrazami szacunku
                                                                                            Jolanta Materka