Joanna Tomczak

Szanowni Państwo

Mam 42 lata. Jestem mieszkanką Dziwnowa. Ukończyłam studia na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Od 18 lat pracuję w Komendzie Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim na stanowisku asystenta do spraw Kryminalnych Posterunku Policji w Dziwnowie. Współpracuję z ludźmi, znam ich problemy i pomagam w ich rozwiązywaniu. Doświadczenie zdobyte w trakcie mojej pracy a przede wszystkim służba na straży ludzkiego bezpieczeństwa pozwoliła mi zrozumieć czym jest bezinteresowna pomoc i odpowiedzialność a szczególnie pomoc ludziom starszym. Dlatego biorę odpowiedzialność i kandyduje do Rady Powiatu z Okręgu Wyborczego nr 3 aby z godnością pełnić powierzone obowiązki. Cenię w życiu ludzi pozytywnych, uczciwych i życzliwych i z takimi pragnę się otaczać i współpracować. 
 
                                                                                                                   Z wyrazami szacunku
                                                                                                                       Joanna Tomczak