Elżbieta Kamińska-Gawrych

Drodzy Wyborcy!

Pracuję jako lekarz w NZOZ VITA w Wolinie. To tu wespół z członkami VITA własnymi staraniami i na własny koszt stworzyłam warunki przyjęć moim podopiecznym świadcząc do dzisiaj usługi lekarskie lekarza pierwszego kontaktu.
W latach 2002 – 2006 byłam radną w Powiecie Kamieńskim, a moje starania zostały wówczas uwieńczone dwoma dużymi zadaniami drogowymi, tj. budową drogi Unin-Międzywodzie o długości ok. 13 km i ulicą przy Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wolinie, tj. ul. Sienkiewicza i Spokojną. 
Moje zainteresowania to książka i film.
 
                                                                                                     Z wyrazami szacunku
                                                                                                 Elżbieta Gawrych-Kamińska