Bogdan Wilkowski

Drodzy Wyborcy!

  Od urodzenia jestem związany z Wolinem. Jak wielu z nas – mieszkańców Gminy Wolin mogę powiedzieć, że ziemia wolińska to moje miejsce na Ziemi. To tutaj w 1956r. przyszedłem na świat, uczęszczałem do szkoły, poznałem żonę Annę, stworzyłem dom. Tutaj urodzili się nasi synowie. Również całe moje życie zawodowe związane jest z naszym miastem. Od 1985 r. pracuję w ZGKiM – obecnie na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych. Byłem też Zastępcą Burmistrza Wolina, a w okresie od 1998 do 2006 Burmistrzem.
Wykształcenie zdobyłem w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie oraz w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu na wydziale Ekonomii i Informatyki. 
Przez wiele lat czynnie uczestniczyłem w życiu samorządowym naszego regionu. Byłem radnym Rady Miejskiej w Wolinie, radnym i członkiem Zarządu Powiatu Kamieńskiego. Działałem w Zarządzie Związku Gmin Wyspy Wolin, Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego w Szczecinie. Społecznie pracowałem w Wolińskim Stowarzyszeniu Przyjaźni Polsko-Francuskiej oraz Społecznej Radzie Szpitala w Kamieniu Pom.
Moją motywacją do startu w wyborach jest chęć wykorzystania doświadczenia zawodowego oraz samorządowego do realizacji programu KWW Nasza Gmina Nasz Powiat. Szczególnie zależy mi na podejmowaniu działań mających na celu poprawę stanu dróg powiatowych i gminnych. Ważnym problemem do rozwiązania jest także poprawa stanu oświaty i służby zdrowia. 
 
                                                                                                                                                                Z wyrazami szacunku
                                                                                                                                                                  Bogdan Wilkowski