Anna Stanaszek-Kaczor

Szanowni Państwo!

Mieszkam w Stuchowie od 30 lat. Mąż Dariusz prowadzi gospodarstwo rolne. Mam dwie dorosłe córki Olę i Agatę. Byłam dyrektorem szkoły w Stuchowie, wójtem gminy Świerzno oraz sekretarzem powiatu. Obecnie pracuję jako sekretarz gminy Kamień Pomorski. Moje życie zawodowe jest związane z samorządem. Właśnie to doświadczenie i wiedza w zakresie prawa zmotywowała mnie do kandydowania do Rady Powiatu. Moim merytorycznym przygotowaniem gwarantuję Państwu, że Waszymi problemami jako Mieszkańców gmin Golczewo i Świerzno zajmę się w sposób uczciwy i profesjonalny. Nie potrzebuję też czasu na uczenie się pracy w Radzie Powiatu. Wiem, czym radni zajmują się w powiecie i wiem jak konsekwentnie dążyć do realizacji programu KWW „Nasza Gmina Nasz Powiat”.
 Moje cele
  • poprawa jakości dróg, szczególnie o największym znaczeniu komunikacyjnym: Golczewo-Stuchowo, Gostyń-Pobierowo, Chomino – Mechowo, Koplino – Wysoka Kamieńska, Unibórz do granicy powiatu gryfickiego oraz zgodnie z potrzebami: Gostyń – Rybice,
  • wspieranie dzierżawcy szpitala w zakresie utrzymania i rozwoju bazy leczniczej,
  • dążenie do stworzenia lepszych warunków życia dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, m.in. poprzez obniżenie kosztów administracji i likwidację całkowicie zbędnych etatów utworzonych dla politycznych potrzeb,
  • zaktywizowanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną i WOPR-em dla zwiększenia bezpieczeństwa w całym powiecie,
  • dążenie, by Powiatowy Urząd Pracy kierował się w swoich działaniach potrzebami mieszkańców i przedsiębiorców, a szkoły średnie potrzebami wynikającymi z kierunków rozwoju naszego regionu.
 
Proszę Państwa o głos w wyborach do Rady Powiatu 21 października 2018 roku.
Ze mną z listy nr 12 kandyduje Józef Malec obecny Starosta, Emilia Szczeblewska sekretarz gminy Świerzno, Mariusz Wawrzyński przedsiębiorca i były Przewodniczący Rady Powiatu, Anna Dorniak wieloletni dyrektor szkoły, Wiesław Żelek przedsiębiorca. Wspieram kandydaturę Macieja Zielińskiego na burmistrza Golczewa i Krzysztofa Atrasa na wójta Świerzna.
 
                                                                                                                                            Z wyrazami szacunku 
                                                                                                                                          Anna Stanaszek-Kaczor