Adam Celiński

Szanowni Państwo

Mam 37 lat. Od niemal 20 lat mieszkam w Międzyzdrojach. Jestem żonaty i mam dwoje cudownych dzieci. Ukończyłem studia magisterskie na wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego o profilu finanse i marketing w małych i średnich przedsiębiorstwach. Samorządowcem jestem od 14 lat, a od 2010 roku moje życie zawodowe związane jest z Zakładem Ochrony Środowiska, którego mam zaszczyt być kierownikiem. Praca na rzecz społeczności lokalnej i budowanie wspólnego wizerunku od zawsze sprawiała mi wiele satysfakcji. Możliwość dbania o zieleń miejską, czystość i estetykę „perły Bałtyku”, to dla mnie niewątpliwie wielkie wyróżnienie i przyjemność. Dziękuję Państwu za zaufanie jakim mnie obdarzyliście 4 lata temu i wierzę, że przez kolejne lata wspólnie zrobimy jeszcze wiele dobrego. 
 
                                                                                                                   Adam Celiński
 
                                                                                                              

W bieżącej kadencji pełniłem funkcję członka zarządu powiatu, dzięki czemu wiele istotnych dla Państwa spraw udało się zrealizować szybko i skutecznie:

  •  wykonanie zatoczki autobusowej w Wapnicy
  • zmiana organizacji ruchu w Sołectwach
  • wycinka drzew w Wicku
  • remonty cząstkowe dróg powiatowych
Na mój wniosek uzyskano pozwolenie na wycinkę drzew na odcinku Wicko – Wapnica, które będzie, mam nadzieję pierwszym krokiem do realizacji na tym odcinku w przyszłej kadencji ścieżki rowerowej. Do końca kadencji zrealizuję również budowę chodnika w Lubinie od ulicy Bocznej do ulicy Geodezyjnej.
Wypracowany model współpracy uważam za bardzo skuteczny i satysfakcjonujący nas wszystkich. Uczestniczyłem niemal we wszystkich zebraniach wiejskich oraz w wielu spotkaniach i dyskusjach w mieście, które zawsze były inspirujące do działania. Z diety radnego wspierałem finansowo nasze stowarzyszenia, kluby, osoby prywatne oraz podejmowałem szereg inicjatyw. Jeśli mi Państwo ponownie zaufacie, to z wielką przyjemnością i zaangażowaniem będę kontynuować pracę w następnej kadencji, ponieważ przed nami kolejne wyzwania do realizacji. 
Zamierzenia do zrealizowania w zakresie dróg powiatowych:
  • Remonty cząstkowe 
  • Przebudowy
  • Poprawa bezpieczeństwa
Oświata:
  • Poprawa warunków nauczania w powiatowych placówkach oświatowych oraz warunków życia dzieci w naszych domach dziecka
Wspieranie mieszkańców i przedsiębiorców we wszelkiego rodzaju sprawach związanych z kompetencjami samorządu powiatowego.